Akdeniz Üroloji Merkezi ara Online Randevu
Anasayfa Kurumsal Hasta Görüşleri İnsan Kaynakları Anlaşmalı Kurumlar Bilgi Bankası Bölümlerimiz İletişim
Üreter taşları

 

Üreter taşları hangi şikayetlere yol açar?

Üreter taşlarında şikayetler ağrı, bulantı kusma şeklinde olabilmektedir. Üst üreter taşlarında ağrı yan bölgede olup, sırta ve kasığa doğru yayılır, testislere vurabilir. Alt üreter sırta ve kasığa doğru yayılır, testislere vurabilir. Alt üreter taşlarında ayrıca idrar yapma ile yanma , sık idrara çıkma, acil işeme isteği olabilir ve penis köküne, vaginaya vurabilir.

Nasıl tanınır?


Direkt film ile veya ultrasonografi ile belirlenir. İntravenöz  pyelografi (IVP-ilaçlı böbrek filmi) ile idrar yolları ve böbreğin durumu incelenebilir. İdrar tahlili ile kanamanın, enfeksiyonun varlığı belirlenir.

Üreter taşlarının düşme olasılığı var mıdır?

Her üreter taşı bir girişimi gerektirmeyebilir. Genel olarak üretere dışardan bir bası veya içerde bir darlık yoksa çapı 4-5mm taşların kendiliğinden düşme olasılığı yüksektir. Bu çaptaki üst üreter taşlarının % 29-98’i, distal üreter taşlarının %78-98'i, düşebilmektedir. Daha önce taş düşürmüş olanlarda sonradan gelişen taşların düşmesi daha kolay olabilmektedir.

Hangi durumlarda bir girişim gereklidir?

Üreter taşlarında girişim yapma kararı vermede önemli bir ölçü böbreğin gördüğü hasar durumudur. Eğer böbrekte çalışma bozukluğu, enfeksiyon, ciddi derecede böbrek genişlemesi(şişmesi) gibi durumlar varsa ya da tek böbreklilerde veya diğer böbrek çalışması bozuk ise girişim için zaman kaybedilmemelidir. Kendiliğinden düşmenin tolere edilemediği ve iş veriminin düştüğü durumlarda da girişim yapılabilir. Tam üreteral tıkanıklık varsa iki haftadan önce girişim yapılması şarttır, 6 haftayı geçerse böbrekte geri dönülmez hasar gelişir.

Ağrının geçmesi her zaman taşın düştüğünü mü gösterir?

Ağrının kaybolması çoğu zaman iyileşme olarak algılamaktadır, bu durum son derece tehlikelidir.İdrar geçişine engel olmasının yarattığı böbrek hasarı unutulmamalıdır. Küçük taşlar hareketli olmaları sebebiyle daha fazla ağrı ve şikayete yol açabileceği, büyük taşların ise hareketsiz olmaları sebebiyle daha az ağrı yaptıkları bilinmelidir.

Nasıl tedavi edilir?

ESWL(taş kırma) ve endoskopik (kapalı)  veya açık cerrahi yöntemler tercih edilir.Taşın büyüklüğüne, yerine ve idrar kanalları ile böbreklerin durumuna göre belirlenir.

  Özel Akdeniz Üroloji Merkezi 2007© - Yasal Uyarı - Panel