Akdeniz Üroloji Merkezi ara Online Randevu
Anasayfa Kurumsal Hasta Görüşleri İnsan Kaynakları Anlaşmalı Kurumlar Bilgi Bankası Bölümlerimiz İletişim
Taş Kırma (ESWL)

ESWL (TAŞ KIRMA)

Taş kırma  nasıl etkili olur?

Günümüzde taş tedavisinde ağrısız, cerrahi müdahale riski olmaksızın yaygın olarak kullanılan en modern taş tedavi şeklidir. Vücut dışındaki bir kaynaktan elde edilen yüksek frekanslı ses dalgalarının (şok dalgaları) taşa odaklanarak taşın parçalanması esasına dayanır. Taşa odaklanan şok dalgaları yüzeyde erozyon, taşın içinde taşa ait yapısal elemanları birbirinden ayıran gerilim dalgası oluştururlar ve böylece taş parçalanır. Şok dalgaları vücuda disk şeklinde bir araçla iletilir.

Anestezi gerekir mi?

Genel anestezi uygulaması  çok nadiren gerekmektedir. Sedo-analjezi (ağrı ve endişe giderici ilaçlarla ) yeterli olmaktadır.

Çocuklarda uygulanabilir mi?

Gelişmiş taş kırma cihazları  çocuk - bebek hastalarda bile güvenle kullanılabilmektedir.

Hangi taşlara uygulanır?

İdrar yollarının herhangi bir yerinde bulunan taşlar kırılabilmektedir. Boyutu 2-3 cm’e kadar olan taşlarda uygulanır. Bu yöntem 2-3 cm den büyük taşlarda ise tedavi süresinin uzaması, oluşabilecek komplikasyon riskinin artması nedeniyle ilk seçilecek tedavi yöntemi olarak tercih edilmez.

Taş kırma tedavisinin süresi nedir?

Uygulanan şok dalga sayısı önemli parametrelerden birisidir ve klinik uygulamada bu sayı 2000-2500 dolayındadır. Bu  nedenle toplam kırma seanslara bölünerek uygulanır, önerilen çok sayıda küçük dozlarla olan uygulamadır.

Taş kırma tedavisi kimlere uygulanmamalıdır?

Tedavisiz kanama bozuklukları ve gebelikte taş kırma uygulaması yapılmamalıdır. Tedavi edilmemiş idrar yolları enfeksiyonları, tedavisiz tüberküloz ve idrar yollarında darlık durumlarında değerlendirme sonucu taş kırma uygulaması önerilmeyebilir.

Yan etkisi var mıdır?

Tedavi esnasında istenmeyen yan etkiler çok nadirdir (<%1). Kalp atışlarında düzensizlik, işitmede azalma, bayılma ve bulantı sayılabilecek yan etkilerdir.

Taş kırma sonucu komplikasyon görülür mü?

Taş kırma tedavisinden sonra taş parçalarının idrar yollarını tıkaması ve sonrasında oluşabilecek enfeksiyon  devam eden idrar yolları ağrıları ve 6 haftadan fazla devam eden idrar yolları tıkanıkları  gibi durumlarda müdahale edilmesi gerekebilir. İstenmeyen diğer olası komplikasyonlar böbrek kapsül altına kanama (%0.66), ciltte kızarıklık ve küçük kanama odakları (% 8), idrar yolları ağrıları(%13-36), ateş (%5-36), hastaneye yatma gereği (%3-8), idrar yollarında kanama (çoğunlukla 1-2 gün sürer), kısa süreli radyasyon ile karşılaşma oluşturur.


  Özel Akdeniz Üroloji Merkezi 2007© - Yasal Uyarı - Panel